Každý projekt musí být velmi dobře technicky připraven. Příprava je klíčovým faktorem pro úspěšný příběh jakéhokoli projektu. Prognózy, výpočty, rozpočty, vizualizace, projekční práce, inženýrská a technická příprava nejen rybářském průmyslu je to, v čem rozsáhlé zkušenosti a můžeme vám s těmito pracemi pomoci.

Umíme koordinovat lidské a materiální zdroje po celou dobu trvání projektu pomocí moderních technik řízení tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů, při minimálních nákladech, času, a vysoké kvality. Disponujeme odborníky, kteří jsou nezbytní pro přípravu jakéhokoli projektu (stavební projektanti, stavební inženýři, statičtí inženýři, zoologové, rybáři, výrobkové specialisty, vedoucí implementace, ekonomové).

Naši specialisté vás provedou přípravnou fází vašeho projektu, budou vás informovat o všech nezbytných krocích ve fázi přípravy a realizace projektu během prostřednictvín našich služeb:

 • Projektové práce (od studií po kompletní projekty)
 • Poradenství, studie proveditelnosti
 • Technické a průzkumné práce
 • Obchodní a projektové plánování
 • Odhad nákladů projektu 
 • Rozpočtové práce
 • Specifikace projektu a technické výpočty
 • Plánování a řízení projektu
 • Plánování relizace
 • Realizace projektu
 • Zahájení produkce projektu