Průtočné systémy a systémy s dočišťováním vody využívají nepřetržitě tekoucí zdroj vody a jsou velmi oblíbenou metodou chovu ryb. V minulosti se tímto způsobem budovala většina farem pro chov ryb. Nesporné výhody jsou nižší náklady na vybudování, jednodušší obsluha a provoz, menší nároky na čištění vody.

Průtočné systémy mají výrazně vyšší nároky na zdroj vody než recirkulační akvakulturní systémy. Podle místních podmínek lze vodu několikrát použít. Používají se bubnové filtry a někdy jsou instalovány biologické filtry k čištění odpadní vody nebo pro recirkulaci části vody.

Pro průtočné systémy nabízíme:

  • Návrh, projektové práce, inženýring
  • Technologie pro dočišťování vody, okysličování vody,  transport ryb
  • PLánování a řízení relizace projektu, stavebních prací a montáže technologických celků
  • Monitorin a reporting z realizace projektu

Nejčastěji chované druhy ryb v průtočných systémech:

  • Pstruh duhový
  • Sladkovodní krevety
  • Sumec
  • Tilapie
  • Juvenilní losos

V naší nabídce naleznete několik druhů průtočných systémů:

Model 1

Pstruhové farmy tohoto typu jsou rozsáhlé farmy s mechanickou úpravou vody a opětovným použitím vody (maximálně 1,25 l vody / sec / tuna za rok). Dochází zde efektivně k přeměně živin, ale hustota obsádky je relativně nízká. Úprava vody probíhá částečně pomocí interních konverzních procesů a částečně prostřednictvím kalových kuželů, mikrosít (nebo kontaktních filtrů), rostlinných lagun a vyprodukovaný odpad z chovu ryb se ukládá do laguny pro skladování kalu. Biofiltry nejsou nutné.

Model 2

Pstruhové farmy tohoto typu jsou intenzivní farmy s mechanickou a biologickou filtrací a s nižší spotřebou vody a zvýšeným opětovným použitím vody ve srovnání s modelem 1. Kromě vnitřní přeměny živin dochází k úpravě vody přes kalové kužely, mikro síta (volitelně), biofiltry.  Kaly, se ukládají do kalových lagun (následné využití BPS, hnojivo).

Model 3

Farmy tohoto typu představují nejvyšší úroveň inovací s nejnižší spotřebou nové vody. Maximální hodnota je 0,15 l vody / s / t krmiva / rok nebo 3 600 l na kg produkované ryby, ale současný příjem sladké vody v těchto modelových farmách je výrazně nižší a stupeň recirkulace se odpovídajícím způsobem zvyšuje. Příjem vody je tedy o 15–25% nižší, než je spotřeba vody v tradičních průtočných systémech. Kromě toho mají farmy typu 3 nejvyšší míru recirkulace (95%) a nejmodernější aplikace recirkulačních technologií při úpravě užitkové vody.