Navrhujeme, projektujeme, stavíme a spouštíme recirkulační akvakulturní systémy.

RAS - Recirkulační akvakulturní systém je intenzivní systém produkce akvakulturních organismů, ve kterém je více než 90% technologické vody vyčištěno, nasyceno kyslíkem a nepřetržitě vraceno nebo znovu využito v produkčních nádržích. Vyprodukované odpadní látky (pevný odpad, amoniak a CO2) jsou použitou technologií odstraňovány nebo přeměňovány na látky neškodné. Využitím recirkulace vody jsou požadavky na vodu a energii omezeny na minimum a nebojíme se tento systém nazvat UDRŽITELNÝM ŘEŠENÍM PRO CHOV RYB..

Snahy o zvýšení efektivity produkce a snížení nákladů vedou k dynamickému rozvoji, zejména v oblasti intenzivního chovu ryb, který je v mnoha případech založen na recyklaci vody. Recirkulační systémy jsou schopny zajistit optimální podmínky pro chov ryb, a to jak z hlediska kvality vody, tak z hlediska dodávky krmiva s nízkou spotřebou vody. Voda použitá v recirkulačním systému je vyčištěna, a proto neovlivňuje fyzikálně-chemické složení vody pod systémem ("recipient"). Činnost recirkulačního systému není závislý na měnících se přírodních a klimatických podmínkách. Uzavřený recirkulační systém pro intenzivní chov ryb je založen na minimální spotřebě vody, která musí být do systému dodávána, aby se kompenzovaly ztráty způsobené vypařováním. Funkční účinnost systému je určena účinným čištěním vody.

HLAVNÍ VÝHODY RAS

 • Stabilní produkce vysoce kvalitních ryb, 365 dní v roce
 • Nízká spotřeba vody.
 • Vysoká produkce kvalitních ryb na relativně malé ploše.
 • Snížené riziko onemocnění.
 • Nízká úmrtnost.
 • Nepřetržitá kontrola
 • Žádné vlivy na životní prostředí
 • Snížení sání a výtoku na minimum.
 • Úprava a čištění vypouštěné vody

RAS dodávané naší společností se skládají z následujících komponentů:

 • Čerpadla
 • Biofiltry
 • Systémy pro sběr pevných látek (rotační bubnový filtr)
 • Pěnová frakcionační jednotka (známá také jako proteinový skimmer nebo zařízení pro floataci rozpuštěného vzduchu)
 • Odplyňovač oxidu uhličitého
 • Filtr dusičnanů
 • Body sterilizace (obvykle UV sterilizace)
 • Drenážní systém nádrže, který odděluje odpady od hlavních odtoků
 • Regulace teploty (tepelné čerpadlo nebo chlazení výparem)
 • Výměna tepla odpadních vod
 • Systém vstřikování kyslíku
 • Systém kontroly pH a dávkování alkality

Požadovaná kvalita vody je udržována dvojitou filtrací, kde se nejprve provádí čištění v bubnovém filtru, který zachycuje mechanické nečistoty a následně se voda čistí biologicky v MBBR (biofiltr s pohyblivým ložem), což vyžaduje dostatečný objem vzduchu. Kvalitu vody podporuje také dezinfekce ozonizátory a germicidními lampami s UV zářením. Takto upravená voda je zahřívána nebo chlazena v zásobní nádrži na teplotu, která splňuje teplotní požadavky pro určitý druh ryb. Ale až po okysličení lze vodu použít v bazénech s rybami. Veškerá voda v systému neustále cirkuluje, nepřetržitě se čistí a oxiduje se. Aby se zabránilo přerušení cirkulace a čištění, je nutné mít záložní zdroj energie pro případ výpadku elektrického proudu. Pokud na farmě chybí záložní zdroj, v případě výpadku elektrické energie může dojít k velkým ztrátám.
Obsádka ryb v systému je určena poměrem hmotnosti ryb k množství vody v bazénu a také podle biologických podmínek pro danou rybu.