Chov ryb v rybnících je jedním z nejstarších způsobů produkce rybího masa pro lidskou spotřebu. První zmínka o cílovém šlechtitelském chovu se objevuje ve středověku a postupem času se v chov ryb v rybnících postupně rozvíjel do současné podoby.

AV současné době je chov ryb v rybnících jednou z nejoblíbenějších a finančně méně náročných metod chovu ryb. Máme rozsáhlé zkušenosti s návrhem, projektováním, výstavbou a provozem farme specializovaných na chov ryb v rybnících.

K produkci ryb v rybnících využíváme a upravujeme stávající rybníky nebo nevrhujeme a dodáváme vodní nádrže realizované pomocí HDPE folií. Rybníky zhotovené z HDPE lze použít pro míchání vody, pro produkci ryb nebo také jako skladovací jímky různých kapalin v zemědělství (kejda, odpasní voda, dešťová voda, atd.).

  HDPE rybníky a nádrže

  Při návrhu, projektování a výstavběumělých rybníků používáme pouze nejnovější technické a technologické znalosti. Používáme vysoce kvalitní materiály, které jsou nezbytné pro správnou funkci těchto staveb.

  Náš tým je připravený Vám nabídnout:
  • Předměžný  návrh
  • Kalkulaci retenčního objemu 
  • Výpočtu produkčních kapacit v nádržích a rybnících
  • Projektové práce
  • Plánování a řízení realizace projektu
  • Řízení stavebních a technologických dodávek
  • Poradenství v oblasti výroby