Naším cílem je dodávat komplexní služby na nejvyšší možné úrovni. Do návrhů farem promítáme nejnovější poznatky z výzkumu a z praxe v oblasti akvakultury, díky tomu můžeme navrhovat „udržitelné a konkurenceschopné“ akvakulturní systémy.

Obliba rybího masa ve světě neustále roste, a proto se naše společnost zaměřuje na výstavbu systémů s udržitelnou formu intenzivní produkce ryb. Mluvíme o „industrializaci“ výroby s nullovým vlivem na okolní prostředí. Produkce  ryb na malých farmách, v malých kapacitách, bez špičkových postupů, odpovídajícího technologického vybavení a bez negativního vlivu na okolní přírodu je v podstatě nemožná. Šance na úspěch mají pouze komplexně navržené farmy bez kompromisů v technologiich, výstavbě a technologických postupech. Bez špičkových ovládacích prvků není šance zajistit vysokou účinnost bez poškození okolní přírody.
 
Dodávka farmy na klíč je komplexem služeb, prací a výrobků potřebných pro úspěšnou realizaci Vašeho projektu. Díky našim rozsáhlým znalostem, dovednosti a zkušenostem navrhujeme, projektujeme a dodáváme farmy pro chov ryb na klíč, kdy po celou dobu trvání projektu má klient pouze jednoho partnera. Disponujeme know-how pro to, abychom převzali veškerou odpovědnost za Váš projekt. Konkrétně za předběžný návrh farmy, projektové práce, projektové plánování, projektové řízení, řízení stavby, dodávky technologických systémů a logistiku, přípravu a řízení stavebních prací, instalaci technologií, uvedení do provozu, správu farem, poprodejní servis a poradenství.
 
Naše společnost využívá pouze nejnovější vědecké poznatky a zkušenosti v oblasti intenzivního chovu ryb z celého světa.  Moderní farma pro chov ryb je komplexem nejnovějších technologií a vybavení. Aby farma fungovala jako vyvážená jednotka, je nutné mít nejen vhodné technologické vybavení, ale zejména zkušenosti a tým špičkových specialistů - architektů, stavitelů, zootechniků, krmivářských specialistů, elektrotechniků nebo mechanických inženýrů a dalších.
 
Připravili jsme špičkové technologické celky a špičkové systémy pro chov ryb:
 • Krmné systémy
 • Systémy třídění ryb
 • Systémy čerpání vody
 • Systémy čištění vody
 • Biologické čištění vody
 • Zpracování odpadních vod
 • Okysličování vody
 • Ozonizace a UV desinfekce
 • Větrání a topení
 • Řízení mikroklimatu
 • Řídící, měřící a informační systémy – automatizace
 • Elektrické instalace a osvětlení

To vše s ohledem na nejnižší možné náklady při zachování podmínek vysoké účinnosti a nejvyšší kvality výroby.

turnkey fish farm

FARMA PRO PRODUKCI RYB V NAŠEM PODÁNÍ ZNAMENÁ:

 • Předběžný návrh farmy
 • Technická studie a popis projektu
 • Projektové práce
 • Plánování projektu
 • Projektový management
 • Vedení stavby
 • Dodávky montovaných hal (ocelové konstrukce, sendvičové panely, elektroinstalace)
 • Dodávka a logistika
 • Řízení stavebních prací, koordinace dodávek
 • Instalace zařízení
 • Uvedení do provozu
 • Poradenství při provozu a řízení farmy
 • Poprodejní servis
 • Technické poradenství, příprava projektu, tvorba obchodního plánu